ClickCease
הרקון 4, מתחם הבורסה ברמת גן.
03-5333401

הנגשת אתרי אינטרנט

מהו אתר נגיש ?

אתר מונגש לפי תקנות הנגישות הנו אתר שבו בוצעו התאמות לפי תקן ישראלי 5568.

התאמות הנגישות מאפשרות לאנשים עם מוגבלויות שונות כגון עיוורים ומוגבלי ראיה, אנשים עם מוגבלות פיזית המתקשים להפעיל את ידיהם, אנשים עם מוגבלות שמיעה ואנשים עם מוגבלויות אחרות, לעשות שימוש אפקטיבי בשירותים ובמידע המוצעים באתר.

מדוע אתר נגיש ?

א. לאפשר לבעלי מוגבלויות לקבל שירות באמצעות האינטרנט כשאר הציבור.מחקרים הראו כי 25% מכלל האוכלוסיה משתמשים בכלים חיצוניים על מנת לחוות גלישה ראוייה ברשת האינטרנט.

ב. על פי התקנות יש לבצע התאמות נגישות לאתר אינטרנט שמספק “שירות לציבור” כהגדרתו בסעיף 19י לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ“ח – 1998 ומידע על אודות השירות הציבורי.

מה ייחודי ל- TrusTech?

  • One stop shop – פתרון וליווי מלא עד לקבלת התקן לרבות :
  • קוד ייחודי פרי פיתוח של החברה.
  • טיפול מהיר בכלל תהליך ההנגשה כולל פיתוחים ורכיבי עיצוב שידרשו למצב הנוכחי של האתר .
  • הגשת הטפסים וביצוע בדיקות מקדימות.
  • תחזוקה שותפת של תכנים חדשים באתר בצורה קלה.