ClickCease
הרקון 4, מתחם הבורסה ברמת גן.
03-5333401

כלי להנגשת אתרים Access4All

חברת TRUSTech פיתחה את מוצר הנגישות Access4All, אשר מופיע בכלל הדפים ויציג למשתמשים תפריט לביצוע שינויים מותאמים עבור משתמשים עם מוגבלויות.

בנוסף, כחלק מהמנגנון המוטמע בסרגל הנגישות המתקדם, ישנו מנוע שיודע לתקן בצורה גנרית וחכמה  אי התאמות  לתקן WCAG הנדרש בחוק להנגשת אתרי האינטרנט.


נגישות, מהי?

בהתאם לחוק "שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות תשנ"ח-1998", ובהתאם לתקנות החדשות שנכנסו לתוקפן בתאריך ה- 25/10/2013, נדרשים אתרים ציבוריים לאפשר נגישות עבור כלל האוכלוסייה. 

מהו אתר נגיש?

אתר מונגש, לפי תקנות הנגישות, הנו אתר שבו בוצעו התאמות לפי תקן ישראלי 5568.

התאמות הנגישות מאפשרות לאנשים עם מוגבלויות שונות כגון עיוורים ומוגבלי ראיה, אנשים עם מוגבלות פיזית המתקשים להפעיל את ידיהם, אנשים עם מוגבלות שמיעה ואנשים עם מוגבלויות אחרות, לעשות שימוש אפקטיבי בשירותים ובמידע המוצעים באתר.

מדוע אתר נגיש ?

א. לאפשר לבעלי מוגבלויות לקבל שירות באמצעות האינטרנט כשאר הציבור. מחקרים הראו כי 25% מכלל האוכלוסייה משתמשים בכלים חיצוניים על מנת לחוות גלישה ראויה ברשת האינטרנט.

ב. על פי התקנות יש לבצע התאמות נגישות לאתר אינטרנט שמספק “שירות לציבור” כהגדרתו בסעיף 19י לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ“ח – 1998 ומידע על אודות השירות הציבורי.

להלן תיאור הפריטים, עליהם יש לתת את הדעת בהנגשת אתר אינטרנט לרמת AA:

 • יכולת התאמת תצוגה - רגילה, מותאמת לעיוורי צבעים וכבדי ראייה.
 • תמיכה בגודל הטקסט- שינוי בגודל הפונט של מלל האתר.
 • הצגת הצהרת נגישות.
 • טיפול במקשי קיצור במקלדת.
 • טופס לאיסוף תלונות לקוח.
 • הצגת מידע כללי על האתר, הכולל: הצהרת נגישות, מפת אתר, מקשי הקיצור לניווט ומידע על שימוש בנגישות הקולית (במידה וקיימת).

מה ייחודי ל- TrusTech?

 • One stop shop - פתרון וליווי מלא עד לעמידה בתקן WCAG הנדרש בחוק.
 • קוד ייחודי פרי פיתוח של החברה, הניתן להתאמה פרטנית במידת הצורך.
 • טיפול מהיר בכלל תהליך ההנגשה כולל פיתוחים ורכיבי עיצוב שידרשו למצב הנוכחי של האתר .
 • הגשת הטפסים וביצוע בדיקות מקדימות.
 • תחזוקה שותפת של תכנים חדשים באתר בצורה קלה.
 • עבודה בתצורת שרת או בתצורת קליינט לבחירת הלקוח בהגדרה מראש.

בין לקוחותינו

החברה מבצעת פרויקטים רבים בתחום הנגישות מול חברות מובילות בשוק כדוגמת: "בנק יהב", "סיטיפס", "אנליסט", "הסתדרות המח"ר", formit”", "מרכז אלונים" ועוד..